Vakıf Senedi

TZV

Türkiye Zeka Vakfı

Resmi Senedi

Vakıf Senedi

Tescil Kararı: Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi

24/11/1995 Gün, E:1995/595, K:1995/89 Sayılı Karar

Resmi Gazete: 20/1/1996 Sayı: 22529